Beste IRAD – clubleden,

Naar aanleiding van de oprichting van onze website (www.irad.be), een Facebook-pagina (ICHI REI AIKI – DOJO) en een Facebook-groep (TAKEMUSU AIKIDO TRADITIONAL – FLANDERS – ICHI REI AIKI DOJO) wensen wij jullie te informeren over het clubbeleid rond het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) op het internet waarop er clubleden te zien zijn.

Wij verwijzen hiervoor naar de ‘Privacyverklaring’ van de Ichi Rei Aiki-dojo (hieronder weergegeven):

Binnen de Ichi Rei Aiki-dojo kunnen er foto’s en/of video´s gemaakt worden waarop de clubleden geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s en/of video´s worden onder meer gebruikt op onze website, Facebook en op wervingsmateriaal voor de club.

Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Gezien het aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s (bijvoorbeeld tijdens een TAE- of ander gerelateerd seminar) is het in regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie.

De Ichi Rei Aiki-dojo gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van een kind of een volwassen deelnemer, desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek worden verwijderd.

Onze richtlijnen:

 • de Ichi Rei Aiki-dojo informeert zijn clubleden inzake het beleid ten aanzien van het maken en gebruiken van beeldmateriaal waarop clubleden herkenbaar zijn afgebeeld;
 • als clubleden niet in beeld willen komen, dan zal dit gerespecteerd worden;
 • wanneer clubleden gevraagd wordt om mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat de Ichi Rei Aiki-dojo de clubleden (of dienst ouders) een verklaring ondertekenen waarmee men de toestemming geeft aan de club om dit beeldmateriaal te mogen publiceren;
 • de Ichi Rei Aiki-dojo zorgt ervoor dat wanneer er bij publicatie van beeldmateriaal, clubleden herkenbaar zijn afgebeeld, dit hen op geen enkele manier schade berokkent;
 • voor de publicatie van beeldmateriaal van reguliere trainingen, seminars en andere club-activiteiten wordt geen voorafgaandelijke toestemming gevraagd aan de clubleden. Wanneer een clublid (of ouder) bezwaar heeft tegen de publicatie, wordt het beeldmateriaal verwijderd;
 • portretfoto’s die in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt (bv. pasfoto’s voor het TAE paspoort), publiceert de Ichi Rei Aiki-dojo alleen na uiterlijke toestemming van de geportretteerde(n);
 • de Ichi Rei Aiki-dojo respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie (bv. door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden wanneer deze door een professional zijn gemaakt);
 • bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:
  – publicatie vormt een inbreuk op de privacy
  – publicatie levert commercieel gezien schade op
  – de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt
  – publicatie is schadelijk voor het imago
  – het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden;

Wij trachten als bestuur natuurlijk rekening te houden met de individuele wensen van elk clublid en hebben dan ook alle begrip voor mensen die liever niet afgebeeld worden op het ‘World Wide Web’.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Moesten er echter nog vragen zijn rond dit item, dan horen wij deze graag!

Heeft u zelf leuke foto’s gemaakt van een training of een evenement, stuur ze ons door via e-mail (info@irad.be) en dan kunnen we ze delen met alle clubleden via de website (www.irad.be).

Met vriendelijke groeten,

Bestuur
Ichi Rei Aiki-Dojo
www.irad.be