Trainingen

Hoe trainen wij in de club?

  • jong en oud – beginner en gevorderde samen
  • met wapens – ongewapend
  • met etiquette 

In de Ichi Rei Aiki-dojo wordt er getraind volgens de fundamentele basisprincipes van de grondlegger. Er worden zowel blote handtechnieken als wapens getraind. De riai (of het samensmelten van deze twee disciplines) zijn onontbeerlijk in het studeren van deze krijgskunst. Met de wapens bestuderen wij hoofdzakelijk de bokken (houten zwaard), jo (houten stok), tanken (houten dolk). 

Een beginner traint samen met een gevorderde student en de lessen worden opgedeeld in verschillende niveaus. Iedere student, gelijk welk niveau, kan en mag aan alle lessen deelnemen. Het verschil in niveau wordt aangewend zodat iedere student de kans krijgt om zichzelf te ontplooien en zich verder te bekwamen. 

Het niveau van de lessen wordt gradueel opgebouwd per lesblok.

  • niveau 1 : absoluut beginner, er wordt aandacht gevestigd op de houding en basisprincipes. De student traint samen met gevorderde studenten maar de focus van de training ligt expliciet op dit niveau.
  • niveau 2 : de student heeft notie van de basishouding en weet op welke manier er moet getraind worden om te kunnen groeien. De student begint met het studeren van de basistechnieken.
  • niveau 3 : de beginfase van het aanleren van de basisvaardigheden is achter de rug. De student kan beginnen aan de tweede fase van het leerproces, nl. het memoriseren van de aangeleerde vaardigheden.
  • niveau 4 : de basisvaardigheden zijn aangeleerd. De student heeft de meeste technieken gememoriseerd en heeft een bepaalde spierreflex ontwikkeld. De oefeningen kunnen al in een meer vloeiende vorm worden uitgevoerd.