Trainers

Filip Sensei

Filip Schuerbeke

Hoofdtrainer en dojo-cho
4de Dan

Filip Schuerbeke is gestart met aikido in 1993.

In zijn beginjaren bestudeerde hij de aikido die werd onderwezen door de Japanse leraren, geschoold door de bloedlijn van de stichter en afkomstig uit de Hombu dojo.

De eerste jaren trainde Filip in een West-Vlaamse aikido club en volgde hij cursussen in Europa die werden geleid door Nobuyoshi Tamura sensei en Seiichi Shugano sensei. Sporadisch nam hij deel aan Europese trainingsstages van andere andere Japanse meesters.

Vanaf eind jaren ‘90 besloot de club de technische lijn, onder leiding van Morihiro Saito Sensei en zijn rechtstreekse leerling Lewis Bernaldo de Quiros sensei, te volgen. Voor het overlijden van Morihiro Saito Sensei heeft Filip zoveel als mogelijk deze seminars bijgewoond.
In dezelfde periode trachtte Filip, wanneer het kon, de lessen van zijn rechtstreekse leerling Lewis Bernaldo de Quiros sensei te volgen.

In 2002 ontving Filip zijn zwarte gordel uit handen van Lewis Bernaldo de Quiros sensei.

Na het overlijden van Morihiro Saito sensei besloot de club Hitohira Saito Sensei en Daniel Toutain Sensei te volgen.

In 2009 verliet Filip de dojo in West-Vlaanderen m.h.o het opstarten van een eigen dojo die de technische lijn van de stichter zou volgen. Hij zocht hiervoor opnieuw aansluiting bij Lewis Bernaldo de Quiros Sensei. De eerste krijtlijnen van de Ichi Rei Aiki-dojo werden uitgezet in 2010 onder de vorm van georganiseerde trainingen onder leiding van Filip. In aanvulling op zijn functie als dojo-cho volgde Filip op frequente basis privélessen bij Lewis Bernaldo de Quiros Sensei. In januari 2013 werd de Ichi Rei Aiki-dojo officieel opgericht door Filip en Freddy met als doel de originele aikido van de stichter te behouden en verder te verspreiden.

Tot op vandaag onderhoudt Filip een zeer nauw contact met Lewis Bernaldo de Quiros sensei, o.a. door deel te nemen aan Europese seminars en vervolmakingscursussen voor hoger gegradueerden.

Noot : sinds 1997 is Filip gediplomeerd lesgever geweldsbeheersing bij de geïntegreerde politie. Door zijn beroepservaring (lees: ervaring op het terrein en het jaren lesgeven aan politiemensen en instructeurs) heeft Filip ondervonden dat de technische aikido-lijn wel degelijk toepasbaar is in een conflictsituatie. Aikido, zoals de rechtstreekse leerling van de stichter het heeft geleerd en heeft doorgegeven aan zijn studenten, maakt de beoefenaar op mentaal en fysiek vlak klaar voor elke conflictsituatie in het dagelijks leven.

Freddy Somerling

Trainer
2de Dan 

Freddy begon met aikido op 7 juni 1974, hij was toen 12 jaar. In die tijd was aikido hard en sterk beïnvloed door wijlen Aritomo (Aritoshi) Murashigé sensei, een vooroorlogse student van O-Sensei die begin jaren zestig in België woonde. De eerste club waar hij les gaf was in Freddy’s voormalige club in Gent. Murashigé shihan overleed in 1964 tijdens een auto ongeluk nabij Luik.

De eerste jaren volgde Freddy Nobuyoshi Tamura sensei, Yoshimitsu Yamada sensei, Minoru Kentsuka sensei en Hirokazu Kobayashi sensei. Rond 1979 -1980 verhuisde de club naar een andere federatie waar de Aikikai stijl werd beoefend. In 1980 kwam Seichi Sugano sensei naar België en werd technisch directeur. Elke maand kwam Sugano sensei naar de club om les te geven.
Freddy stelde vast dat veel technieken anders werden uitgevoerd dan voorheen. Om die reden besloot Freddy niet enkel de focus bij Sugano sensei te leggen. Om die reden volgde hij ook seminars geleid door andere sensei’s zoals Toshikazu Ichimura sensei, Mitsunari Kanai sensei, Yokota sensei, Christian Tissier sensei, Michel Bécart sensei en Toshiro Suga sensei.

Freddy was aanwezig tijdens een Europees aikido congres in 1980. Een aantal Japanse sensei’s les, waaronder Kishomaru Ueshiba doshu, Moriteru Ueshiba waka, Rinjiro Shirata sensei, Fujita sensei en enkele andere gaven toen les. Op 8 december 1980 had Freddy zijn leraar een ernstig ongeluk en kon hij geen aikido meer beoefenen. Om die reden moest Freddy uitwijken naar een andere club. Het technisch niveau in de club was zeer laag maar er was geen ander alternatief. Omdat Freddy veel leegtes in het Aikikai systeem zag begon hij in 1981 met het Tae Kwon Do (Tang So Do Stijl), onderwezen door wijlen 6de dan Bheom Jhoo Lee.

In 1984 gaf Morihiro Saito shihan een seminar in Halle, Freddy zag daar voor de eerste keer de 31 jo kata en bokken-werk. Freddy was geïnteresseerd maar op dat moment was er geen Iwama Ryu stijl / Takemusu- / Traditional aikido club in België. Kort nadien startte Freddy met Kendo en Iaido (muso shinden ryu).

In 1993 ontmoette hij Filip, tijdens het werk en hun gezamenlijke uitstappen naar Harley Davidson evenementen, werd uren gepraat over aikido. Soms trainde Freddy en Filip samen aikido. Eind 1999, begin 2000 was Freddy zo ontgoocheld over aikido dat hij begon met Escrima (Doce pares stijl). Freddy wou aanvankelijk stoppen met aikido maar ergens was er een klein stemmetje in zijn hoofd dat zei om verder te doen.

Uiteindelijk, in 2003, vroeg hij Filip of hij hem kon introduceren in de club waar Filip trainde. Na zijn eerste les op 15 september 2003 was het voor Freddy duidelijk dat het dit was wat hij zocht. Freddy stopte onmiddellijk met de aikikai stijl. De technieken die in de club werden getraind hadden veel overeenkomsten met technieken die werden getoond in de jaren 1974 tot en met 1980. Op 6 januari 2011 startte Freddy en Filip de Ichi Rei Aiki- dojo.

Noot : sinds 1997 is Freddy gediplomeerd lesgever geweldsbeheersing bij de geïntegreerde politie. Net zoals Filip ondervond Freddy dat de technische aikido-lijn wel degelijk toepasbaar is in een conflictsituatie.

Yves Warnier

Trainer jeugd – afdeling Brugge
1ste Dan
gecertificeerd BLOSO – trainer

Warnier Yves is gestart met aikido in 2000. Hij startte zijn aikido-carrière in een dojo regio Brugge, waar het aikido onderricht werd van wijlen Morihiro Saito Sensei.

Hij nam sindsdien deel aan diverse internationale seminars in Europa onderwezen door o.a. Daniel Toutain Sensei, Lewis Bernaldo de Quiros sensei en Hitohira Saito sensei.

Tijdens zijn trainingsperiode in Brugge leerde Yves zijn huidige leraren (Filip Schuerbeke en Freddy Somerling) kennen. Dit deed hem begin 2012 de overstap maken naar de Ichi Rei Aiki-dojo.

In 2016 behaalde hij zijn BLOSO trainer diploma.

In 2017 mocht hij tijdens een internationaal TAE seminar in Zwitserland, zijn zwarte gordel ontvangen uit handen van Lewis Bernaldo de Quiros sensei.

In 2018 kwam er een nieuwe IRAD – afdeling in Brugge tot stand, waar Warnier Yves tot op vandaag de hoofdlesgever is.